banneroverlay

Onze Visie

Fossa is een coöperatie van en voor telers die jaarrond en op duurzame wijze, gezonde groenten en fruit produceren. Zij heeft als doel haar producten gezamenlijk af te zetten en hierbij haar klanten succesvol te laten zijn om de consument te laten genieten van haar gezonde en kwalitatief hoogstaande producten teneinde een gezond rendement voor haar telers te realiseren. 

Om dit te bereiken heeft Fossa drie aandachtsvelden benoemd voor de periode 2019-2023. 

Dit zijn de volgende gebieden:

  1. Versterking supplychain;
  2. Versterking productaanbod op basis van nieuwe Product Markt Combinaties (PMC’s);
  3. Stimuleren van duurzaam geproduceerde groente en fruit.

In het kader van het aandachtsveld “Versterking van de supplychain” denkt Fossa aan onder andere rechtstreekse levering aan en intensieve samenwerking met verschillende retailers om daardoor preferred supplier te blijven c.q. te worden. Het streven is om in 2023 50% (2017 38%) van onze producten rechtstreeks te leveren aan deze retailers. Fossa wil dit bereiken door onder andere in te zetten op de doorontwikkeling van Electronic Data Interchange (EDI),  data-analyse en artikelinformatie, de inzet van category management, et cetera.

 Fossa verwacht dat hierdoor meer efficiency wordt bereikt zowel bij haarzelf als in de keten, zodat het juiste product op het juiste moment in het schap komt. Tevens wil zij hierdoor de consument meer bewust maken van de eigenschappen op het gebied van samenstelling,  gezondheid en duurzaamheid van het product dat de consument koopt. 

Verder wil Fossa onder andere meer gebruik maken van het laad- en verpakstation waar een deel van de Fossa-producten verzameld verpakt en/of leveringsklaar gemaakt worden. Fossa verwacht dat door rechtstreekse levering aan retailers het leveringsproces nog efficiënter kan plaatsvinden. 

In het kader van het aandachtsveld “Versterking van productaanbod op basis van nieuwe PMC’s” denkt Fossa aan groei in zowel volume (uitbreiding van areaal) als prijs van het productaanbod. Hierbij zet Fossa in op onder andere de volgende acties: verbreding van het assortiment (meer verschillende producten en verschillende en marktgerichte sorteringen en verpakkingen), jaarrond produceren, duurzaamheid en kwaliteit, het vinden van nieuwe afnemers op bestaande markten en het aanboren van nieuwe markten. Een en ander ondersteund door promotie ingezet om het Fossa-product in de markt te bevorderen.

In het kader van het aandachtsveld “Stimuleren van duurzaam geproduceerde groente en fruit”denkt Fossa onder andere aan de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen door de inzet van 2e schermen, buffertanks, biologische gewasbescherming, keurmerken en het terugdringen van  het gebruik van gewas-beschermingsmiddelen en nutriënten door te investeren in machines voor precisiebemesting et cetera.