Disclaimer

Fossa Eugenia heeft haar website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie die u aantreft op haar website, kunnen onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. Fossa Eugenia is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor direct en /of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door Fossa Eugenia verstrekte informatie. Daarnaast is Fossa Eugenia op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van Fossa Eugenia te kunnen raadplegen. De informatie op de website van Fossa Eugenia wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Voor zover de website van Fossa Eugenia hyperlinks bevat van andere websites, staat Fossa Eugenia niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.