PlanetProof

Onafhankelijke keurmerk voor duurzamere producten

Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met ‘On the way to PlanetProof’ streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. Dat is een proces van steeds verdere stappen zetten om onze aarde minder te belasten. Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

In 2020 100% PlanetProof

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt. Fossa Eugenia streeft ernaar om aan het eind van 2019 al 75% van zijn leden telers PlanetProof gecertificeerd te hebben. Aan het eind van 2020 dient dit 100% te zijn. Meer info op de website: www.planetproof.nl

Download hier het PlanetProof
certificaat van Fossa Eugenia
De PlanetProof certificaten
van de telers staanals download
op hun pagina