PlanetProof

Onafhankelijke keurmerk voor duurzamere producten

Het onafhankelijke keurmerk ‘On the way to PlanetProof’ bewijst dat je een product koopt dat duurzamer is geproduceerd en daardoor beter is voor natuur, milieu, klimaat en dier. Met dit keurmerk streven boeren en tuinders ernaar om hun manier van werken in balans te laten zijn met de draagkracht van onze planeet. In dit proces zetten we steeds meer stappen om onze aarde minder te belasten. 

Alléén boeren en tuinders die aan strenge eisen voldoen, mogen het keurmerk On the way to PlanetProof gebruiken. Deze leveranciers worden gecertificeerd als ze op duurzamere wijze produceren of telen. Ook handelaren, verpakkers en bewerkers van producten moeten aan de PlanetProof-criteria voldoen. Dit wordt allemaal gecontroleerd door externe onafhankelijke partijen.

On the way to PlanetProof boeren en tuinders werken aan schonere lucht, een vruchtbare bodem, een goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden aandacht aan meer natuur op het landbouwbedrijf, circulair afval verwerken en recyclen. De eisen voor PlanetProof worden ieder jaar herzien en waar mogelijk aangescherpt.

Fossa Eugenia streeft er sinds 2020 naar om de gehele productie van haar leden PlanetProof en/of BIO gecertificeerd te hebben.

Meer info op de website: www.planetproof.nl

De PlanetProof certificaten
van de telers staan als download
op hun eigen pagina