MVO

Mens, maatschappij, milieu

Al sinds haar ontstaan in 1995 probeert Fossa Eugenia voorop te lopen als het gaat om het leveren van prestaties op gebied van kwaliteit. Al deze jaren is er veel vooruitgang geboekt op gebied van een betrouwbare kwaliteit, milieubescherming, voedselveilige producten en een veilige en prettige werkomgeving voor de medewerkers die dit mede realiseren met onze tuinders.

MVO is de Nederlandse term, voor de wereldwijde ontwikkeling die Corporate Social Responsibility (CSR) wordt genoemd. Een zo duurzaam mogelijke productie en vermarkting van verse groenten en fruit is ons uiteindelijke doel.

Implementatie van MVO en de Zelfverklaring

In 2014 werd de eerste Zelfverklaring ISO26000 door Fossa Eugenia opgesteld. De organisatie gaf met deze zelfverklaring een onderbouwing en uitwerking van de gemaakte keuzes ten aanzien van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Zelfverklaring, prioriteiten matrix, stakeholder analyse en actieplan worden jaarlijks geëvalueerd en herzien.In het algemeen kan gesteld worden dat het bewustzijn m.b.t. MVO onderwerpen en de concrete invulling hiervan voor onze telersvereniging en zijn stakeholders zijn toegenomen. De telers zijn hierbij nauw betrokken. Concrete successen in het afgelopen jaar zijn:

  • Het uitvoeren van jaarlijkse GRASP audits bij alle aangesloten telers. Naar aanleiding van de audits in de afgelopen jaren zijn de betrokkenheid bij en implementatie van welzijn en veiligheid van medewerkers bij onze telers toegenomen. Verbetermaatregelen uit de audits worden binnen een jaar doorgevoerd bij de telers.
  • De productie van BIO groenten en kruiden groeit jaarlijks.
  • Certificering PlanetProof behaald door 100% van alle leden
  • MVO communiceren met de klanten, waaronder diverse grootwinkelbedrijven.

De Zelfverklaring wordt jaarlijks is door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) erkend als zijnde volledig en in overeenstemming met de ISO26000 norm. Dit wordt bevestigd door publicatie op het daarvoor ingerichte platform www.nen.nl