TESCO Nurture

TESCO’s Nurture Standaard is opgesteld voor telers (primaire productie) die hun producten aan TESCO (UK) leveren. De standaard is door TESCO zelf opgesteld en behelst o.a. jaarlijkse inspecties door geaccrediteerde instellingen namens CMi. De Nurture Standaard is een certificaat dat gezien kan worden als ‘GlobalGAP +’, geheel gericht op de visie van TESCO. In vergelijking met de GlobalGAP, wordt in de Nurture Standaard vooral meer aandacht gegeven aan eisen op gebied van milieu en op sociale en ethische verantwoordelijkheid. Bij telersvereniging Fossa Eugenia is de venkel van Litjens Venkel gecertificeerd voor de Nurture Standaard.

FossaEugenia_TescoNurture