RIK Certificering

Fossa Eugenia heeft een zorgsysteem voor productkwaliteit, dat voldoet aan de eisen van het RIK (KCB Certificatie). Op deze manier voldoen we aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode. Dit wordt op regelmatige basis middels een audit gecontroleerd.

RIK-deelnemers krijgen jaarlijks een bedrijfsaudit. Tijdens de audit wordt gecontroleerd of nog aan de eisen van de KCB-kwaliteitscode wordt voldaan. Daar wij als telersvereniging ook onze teeltbedrijven onder de RIK-erkenning hebben gebracht, worden deze als onderdeel van de audit ook door KCB bezocht en gecontroleerd.