EU Organic

Biologisch

Deze EU verordening stelt het juridische raamwerk voor alle niveaus van productie, distributie, toezicht en etikettering van biologische producten die in de EU kunnen worden aangeboden en verhandeld. Vanaf 1 juli 2010 introduceerde de EU een nieuw Biologisch logo ter bescherming van de consument en als waarborg voor naleving van de regelgeving op het gebied van biologische landbouw.

Sinds 2012 zijn Bio Brothers en Especia als eerste producenten van telersvereniging Fossa Eugeniana, BIO gecertificeerd door SKAL. Ook Fossa Eugenia is BIO gecertificeerd. Deze certificering stelt ons in staat om de productie en handel in biologische producten verder uit te breiden.

EKO staat voor biologische voeding. Dat betekent “voeding geproduceerd volgens de Europese regels voor biologische landbouw”. Voor EKO-keurmerkhouders zijn speciale normen op papier gezet: de EKO-normen. EKO-normen zijn concrete maatregelen voor extra duurzaamheid.

Alleen bedrijven die voldoen aan deze normen, krijgen het EKO-keurmerk. Bekijk hier de EKO-normen per sector: https://eko-keurmerk.nl/. Of keurmerkhouders zich aan de EKO-normen houden, wordt onafhankelijk gecontroleerd.