Tielen Groenten B.V.

Contactperson:
Johan Tielen
Phone:
 • +31 (0)883 210 289
 • +31 (0)6 29 06 25 49

 • Address:
 • Zwarte Plakweg 48a, 5966 RK America NL
 • Harvest:
  Baby spinach, celery, Chinese cabbage, zucchini, herbs, pumpkins (butternut, hokkaido green and orange, mini muskat pumpkin, spaghetti pumpkin), rhubarb.

  Certifications

  downloads